Reframing the Message

Zapojené organizace

top_logo_cs

INEX-SDA

Školitelka projektu
Adéla Jansová

educon-logo-stredni

EDUCON

Školitelka projektu Ivona Novomestská Remundová (*27.3.1983)
Vystudovala politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již 16 let se aktivně věnuje dobrovolnické činnosti v různých neziskových organizacích. V minulosti pracovala v české pobočce lidskoprávní organizace Amnesty International, věnovala se také humanitární práci v Indii, kde v letech 2005 a 2006 organizovala stavbu sirotčince v rámci Humanistického centra Narovinu. V roce 2008 navštívila jako dobrovolnice válečné oblasti na Srí Lance. Spoluzakládala a vedla nejúspěšnější české polistopadové protiválečné hnutí – iniciativu Ne Základnám proti výstavbě americké vojenské základny v ČR. V rámci různých kampaní se dlouhodobě věnuje práci s médii a osvětovým kampaním na podporu lidských práv, protiválečné tématiky a rozvojové spolupráce. V posledních letech vedla několik osvětových projektů týkajících se Rozvojových cílů tisíciletí a spolu se svými kolegy s občanského sdruženi Educon spravuje kampaň Česko proti chudobě.

involvedorganisation_9

The World's Best News

Dánský projekt, jehož cílem je šíření dobrých zpráv z rozvojových zemí a informování veřejnosti o úspěších neziskových organizací. V ČR je tento projekt v počátcích a my doufáme, že bude podobně úspěšný, jako jeho dánský předchůdce. WEB

wil

Wilde Ganzen

Nizozemská organizace Wilde Ganzen je mateřskou organizací Nadace Divoké husy a zároveň iniciátorem celého projektu RFM. Dlouhodobě se zabývá podporou projektů, které mají snahu zlepšit svět okolo nás. Podporují zejména specifické projekty zaměřené na pomoc v rozvojových zemích. WEB

cisu

CISU

Dánská organizace, která doplňuje trojici spolupracojívích organizací na projektu. Zabývá se rozvojem občanské společnosti, vzděláváním a rozvojové spolupráci. WEB

unicef

UNICEF

Spolupráce na projektu The World's Best News, jehož cílem je šíření dobrých zpráv z rozvojových zemí a informování veřejnosti o úspěších neziskových organizací. WEB
charita

Charita ČR

Spolupráce na projektu The World's Best News, jehož cílem je šíření dobrých zpráv z rozvojových zemí a informování veřejnosti o úspěších neziskových organizací. WEB


Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.