Reframing the Message

The World's Best News

Život není černobílý

Život není černobílý

Mladí lidé vytvořili projekt, jehož cílem je motivovat mladé lidi z Olomoucka k diskusi o vzájemné toleranci národnostních menšin. Celý článek je k přečtení zde.


19.8. je světový humanitární den. Čeho svět potřebuje více?

19.8. je světový humanitární den. Čeho svět potřebuje více?

Krátké video se zamyšlením, čeho svět potřebuje více. Celý článek je k přečtení zde.


UNICEF zůstává ve Středoafrické republice

UNICEF zůstává ve Středoafrické republice

UNICEF pokračuje v poskytování krizové pomoci ve Středoafrické republice. Pokračujícím konfliktem jsou postiženy více než 2 miliony dětí, z nichž více než půl milionu je vážně ohroženo na životech. Celý článek je k přečtení zde.


Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.