Reframing the Message

Soutěž "Řekněte to jinak"

Příležitost pro zdokonalení komunikačních dovedností

Co?

- nabízíme vám k využití  15 000Kč na podporu komunikace vaší organizace nebo na zrealizování projektu dle vlastního výběru (který ovšem souvisí s komunikací) 
- ze zaslaných projektů vybere porota 6 projektů, které budou podpořeny dle individuální domluvy 
- finance mohou být použity například na natočení propagačního videa, částečnou realizaci webových stránek, natočení virálního videa, na konzultaci s odborníky na komunikaci, na školení pro zaměstnance…Vše záleží na individuální domluvě s Nadací Divoké husy a s vybraným výhercem 
- Jedinou podmínkou tedy je, že se zrealizovaný projekt musí vztahovat ke komunikaci a měl by sloužit k jejímu posílení a vylepšení. Zrealizované projekty by také měly být v duchu projektu Reframing the Message

Pro koho?

- zúčastnit se mohou všechny malé a středně velké nestátní neziskové organizace, které  se věnují rozvojové spolupráci, humanitární pomoci nebo globálnímu rozvojovému vzdělávání
- jednotlivec/dobrovolník se zájmem o rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc nebo globální rozvojové vzdělávání

Jak se přihlásit?

07

- emailem na brazdova@divokehusy.cz
- popište, v jakém stavu je podle vás komunikace ve vaší organizaci a co by se dalo zlepšit
- popište, jak byste využili výhru a jak by přispěla ke zlapšení Vašich komunikačních dovedností. 
- vybraných 6 organizací od nás získá výhru v hodnotě 15 000Kč na podporu komunikace ve vlastní organizaci nebo na zrealizování projektu, na který nebyly zatím finance

Termíny:

- soutěž probíhá v období 1.10. do 30.11. 2014. 
- výhru je nutné zrealizovat a vyúčtovat do 31. března 2015
- Nadace Divoké husy neposkytuje hotovost, ale bude proplácet konkrétní vybrané služby, školení a podobně.

Pro více informací kontaktujte Jitku Hanušovou (Brázdovou), koordinátorku projektu RFM brazdova@divokehusy.cz.Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.