Reframing the Message

MDGs Post 2015

- Co bude následovat po roce 2015, kdy bude ukončen a vyhodnocen program MDGs? Vše potřebné najdete zde: http://www.beyond2015.org/

- Hlasujte o tom, co je pro vás a váš spokojený nejdůležitější. Je to snad zdravotní péče, přístup k internetu nebo ochrana před zločinem? Hlasujte na webu My World 2015.

- Informace, novinky, diskuze na webu OSN

- Nový program globálního rozvoje na dosah - "Po roce a půl nesnadných vyjednávání dokončily členské státy OSN úspěšně návrh globálních cílů udržitelného rozvoje. Jde o priority, jimiž se bude řídit mezinárodní rozvoj poté, kdy na konci roku 2015 skončí Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)."

Více informací:

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml

http://post2015.org/

http://www.beyond2015.org/

http://vote.myworld2015.org/

http://www.worldwewant2015.org/

 

Materiály o Post 2015

UNDG Post-2015 Report

A million voices: The world we want

Post-2015 Development Agenda: Guidelines

Building the Post-2015 Business Engagement Architecture

Dokument OSN o zapojení po roce 2015

Post-2015 process and structural change

From a service provision to an inclusive & sustainable development framework
Helle Munk Ravnborg, Vice-chair, Action Aid DenmarkTento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.