Reframing the Message

Jitka Hanušová (Brázdová)

koordinátorka projektu RFM
brazdova@divokehusy.cz
+420 777 504 344

 

 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.