Reframing the Message

Nadace Divoké husy logo_divoke_husy

Tento projekt je v ČR realizován Nadací Divoké husy, což je česká nestátní nezisková organizace, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, jarmark) až do výše 60 000 Kč.

V České republice působí od roku 1997. Po sloučení s Nadací Civilia v roce 2006 v rámci programu Benefice s Divokými husami převzala i její aktivity. Společně rozdělili více než 300 milionů korun mezi bezmála 1 500 projektů.

Finanční prostředky jsou získávány z příspěvků partnerské nadace Wilde Ganzen z Holandska, od domácích a zahraničních dárců, prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus a z výnosů nadačního jmění.

 

Více informací o Nadaci je na jejích webových stránkách.

 

 

 Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.