Reframing the Message

Co to je?

World's Best News je dánská kampaň, která se věnuje šíření dobrých zpráv z rozvojového světa. Pomocí různých informačních kanálů dává veřejnosti vědět o tom, jakých úspěchů dosáhly neziskové organizace v rozvojovém světě na cestě k naplnění rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Kampaň vznikla v roce 2010 k příležitosti vrcholného summitu OSN o MDGs. Byla vytvořena společná komunikační kampaň z důvodu snižování podpory globálnního rozvojového vzdělávání v Dánsku, stagnace fundraisingu a nedůvěry v neziskový sektor.

Přestože se některé organizace obávaly, že šíření dobrých zpráv nebude mít pozitivní dopad na fundraising, ukázalo se, že veřejnost dobré zprávy oceňuje. Lidé mají přehled o tom, jak je s jejich dary naloženo, a jsou ochotni dále přispívat. V poklesu ani stagnaci fundraisingu nedošlo, zvýšila se navíc důvěra v neziskové organizace. Ukázalo se, že čím více lidé o púrojektech a organizacích vědí, tím více jich podpoří. 



Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.