Reframing the Message

Kontakt

Adresa

Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

Email

nadace@divokehusy.cz

Bankovní spojení

Veřejná sbírka: 27 000 000/0100Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu plně zodpovídá Nadace Divoké husy a nelze jej za žádných okolností považovat za oficiální stanovisko Evropské unie.